วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

วิทยเขตมุกดาหาร ร่วมงานกาชาดของจังหวัด

นักศึกษา และ บุคลากร ของวิทยาเขตมุกาดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดนิทรรศการของวิทยาเขตมุกดาหารในงานกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น