วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

MUK model เราจะทำได้หรือไม่

MUK model คือ อะไร จะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ MUK model เป็นจริงได้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาเขตมุกดาหารหลายๆ ท่านอาจจะรู้ หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่รู้ เพื่อให้การพัฒนาการการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร) สำเร็จตามเป้าหมาย ก่อนที่จะทราบว่า MUK model คืออะไร และจะทำอย่างไร นั้น ผมก็ให้ทุกท่านได้เข้าไปอ่านบทความที่ผมเขียนไว้ เรื่อง คนบ้านเดียวกัน ที่นี่

MUK model คือ ตัวแบบการทำงานของวิทยาเขตมุกดาหาร ถ้าสำหรับอาจารย์และบุคลากร จะประกอบด้วย
M = Management ความสามารถในการจัดการ
U = Unity ความเป็นเอกภาพ รักสามัคคี
K = Keenness ความหลักแหลม ความกระตือรือร้น
ดังนั้น อาจารย์และบุคลากรของวิทยาเขตจะต้องมีรูปที่เน้นการทำงานที่กระตือรือร้น การทำงานที่ใช้ความสามารถในการจัดการ (ทั้งการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุวัฒนธรรม) และ การทำงานที่เกิดความเป็นเอกภาพเดียวกันและรักความสามัคคีกันในวิทยาเขตมุกดาหาร
ก่อนอื่น ผมขอบอกว่า ความสามารถในการจัดการ เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ที่สำคัญเพราะความสามารถของคนเราจะหยุดนิ่งถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ต่อไป พูดง่ายๆ คือ ถ้าหากอาจารย์หรือบุคลากรคิดว่าเราเก่งแล้ว เรามีความสามารถ เราดีแล้ว เราไม่มีใครจะเทียบเราได้นั้น เราคิดผิด ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ความสามารถในทางที่ผิดแล้วละก็ยิ่งจะทำความเสียหายให้องค์กรเป็นอย่างมาก สำหรับความเอกภาพรักสามัคคีเป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรของเรา ถ้าเรามีความเอกภาพและรักสามัคคีแต่พูด ใช้อำนาจใช้พลังใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการสร้างเอกภาพให้เกิดความสามัคคี ความเอกภาพและความรักสามัคคีนั้นจะไม่ยั่งยืน ไม่มีอำนาจใดจะสามารถสร้างความเป็นเอกภาพความสามัคคีได้ ถ้าหากไม่ใช้จิตใจที่โอบอ้อมอารีคิดใจเขามาใส่ใจของเรา เหมือนกับที่ผมเขียนบทความเรื่อง "เราและนาย" (ลองอ่านอีกครั้ง ได้ที่นี่) ส่วนความกระตือรือร้น ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องฝึกปฏิบัติ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาด้วยโชค ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนได้มาด้วยความกระตือรือร้นที่จะได้มาก ด้วยความตั้งใจ ด้วยความใส่ใจ ด้วยความจริงใจและมีไมตรีจิตต่อเรื่องนั้นๆ การกระตือรือร้นเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราเป็นคนที่มีความรู้มีความเก่งในเรื่องนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา อาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตมุกดาหารก็เช่นกันหากท่านไม่มีความกระตือรือร้น สักวันท่านก็จะเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณค่า ไม่มีประโยชน์ ซึ่งผมก็ไม่อยากให้เป็น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรจะต้องและคิดอยู่เสมอ คือ เหนือฟ้ายังมีฟ้า (อ่านรายละเอียด เรื่อง เหนือฟ้ายังมีฟ้า ได้ที่นี่) ท่านไม่ต้องเสียใจหรอกครับถ้าหากท่านทำ MUK model ไม่ได้ เพราะมีคนที่เสียใจมากกว่าท่าน คือ ผมเอง เนื่องจากผมส่วนหนึ่งที่ได้คัดเลือกท่านมาทำงานที่วิทยาเขตมุกดาหาร ถึงแม้ว่าผมจะเสียใจแต่ผมก็ไม่ยอมให้ความเสียใจมาทำลายความตั้งใจของผมที่จะพัฒนาการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหารให้มีคุณภาพ เพราะผมมี ฝัน ที่เป็นฝันอยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยกัน ทำให้เป็นจริง (อ่านเรื่องฝันได้ที่นี่)
ยังไม่สายเกินไปสำหรับเราที่วิทยเขตมุกดาหารจะคิดทบทวนอะไรที่อาจจะทำให้ MUK model ไม่เป็นจริง เราก็ควรคิดใหม่ ตั้งใจใหม่ หากมีสิ่งใดที่เราทำผิดพลาด ทุกคนเราพร้อมให้อภัยให้กันและกัน เพราะเราเป็น "คนบ้านเดียวกัน" ซึ่งบางครั้งการทำงานด้วยปาก ด้วยอำนาจ เป็นเรื่องที่เราจะต้องหลีกเลี่ยง แต่หากเราทุกคนทำงานด้วยใจ ให้กำลังใจให้กันและกัน ให้ความรักต่อองค์กร ให้ความรักต่อเพื่อนร่วมงาน ให้ความรักต่อนักศึกษา ให้ความรักต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเขตมุกดาหาร ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะมีความสุข และวิทยาเขตมุกดาหารจะน่าอยู่ และจะมีคนมาอยู่กับเรามากยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้ทุกท่านโชคดี
มนูญ ศรีวิรัตน์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น