วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 84 พรรษา มหาราชา (วิทยาเขตมุกดาหาร)

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 84 พรรษา มหาราชา (วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น