วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รัฐมนตรีฯ มอบนโยบายด้านการศึกษากับประชาอาเชียน (ที่มุกดาหาร)

วันนเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ฯพณฯ บุณรื่น ศรีธเรศ) ให้เกียรติเดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษากับการเป็นประชาคมอาเชียน โดยกำหนดการ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแรกจะเป็นประธานพิธีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนา "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ มหาราช"กำหนดการ
บรรยายพิเศษมอบนโยบาย “การศึกษากับการเป็นประชาคมอาเซียน”
โดย ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

....................................................................................................

เวลา 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน

เวลา 10.00 – 10.10 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 10.10 – 10.25 น. ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหาร และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ มหาราชา” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 10.25 – 11.25 น. ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษและมอบนโยบายด้านการศึกษา ในหัวข้อ “การศึกษากับการเป็นประชาคมอาเซียน”

เวลา 11.25 น. เป็นต้นไป ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไปนี้
- วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
- โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
- ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ มหาราชา (บริเวณภูผาเจีย ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร)
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร


....................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น