วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ม.อุบลฯ มุกดาหาร

สรุปการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีตรวจที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น