วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การถวายพระพุทธรูปประจำวิทยาเขตมุกดาหาร และ อุ้มพระขึ้นภู (ภูผาเจีย) ประจำปี ๒๕๕๕
การถวายพระพุทธรูป
ณ ภูผาเจีย วิทยาเขตมุกดาหาร (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) จ.มุกดาหาร

กำหนดการ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๖.๓๐ น. บุคลากร นักศึกษาวิทยาเขตมุกดาหาร และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา พร้อมกั ณ ภูผาเจีย
เวลา ๐๗.๐๙ น. พิธีถวายพระพุทธรูป
เวลา ๐๘.๐๙ น. นักศึกษาใหม่วิทยาเขตมุกดาหาร ทำพิธีอุ้มพระขึ้นภู (ภูผาเจีย) โดยครั้งแรกจัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ http://ubumukajmanoon.blogspot.com/2010/07/blog-post_25.html   และปีต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ http://ubumukinfo.multiply.com/photos/album/24/24?&show_interstitial=1&u=%2Fphotos%2Falbum
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น