วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ข่าวต้นชั่วโมง การเป็นมหาวิทยาลัยมุกดาหาร

ข่าวต้นชั่วโมงศูนย์ข่าว สปข.2 วันที่ 11 กันยายน 2553 เวลา 11.10 น

ประชาชน จ.มุกดาหาร ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ผลักดันมหาวิทยาลัยมุกดาหาร

สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย จัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย “ปฏิรูปประเทศไทยสัญจร:ภาคอีสาน” โดยได้ลงพื้นที่มายังจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มาจากหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพ ทั้ง ด้านหัตถกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยว ประมง และอื่น ๆ ตามการประกาศเริ่มต้นแผนปรองดองแห่งชาติ ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชิญชวนประชาชน 63 ล้านคน “ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย” นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสที่ได้เดินทางลงพื้นที่มายังจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนว่า ข้อเสนอแนะที่ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ ๆ ทั้งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว การเกษตร สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง ตลอดจนการพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปจัดทำพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศต่อไป โดยเฉพาะการผลักดันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ให้เป็นมหาวิทยาลัยมุกดาหาร ตามแนวทาง 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย/ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าวอ้่างอิง 1. http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=111726
2. http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255309100241&tb=N255309
3. http://www.prd2.in.th/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=5982&Itemid=105


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น